marți, 20 noiembrie 2012

Unui policalificat dizarmonic

Polifonie

Spunându-şi multilateral:

Viori, piane, xilofoane,
Se vede bine - chiar din stal -
Că-i un maestru… la tromboane!Un comentariu :

Năvăliţi la comentarii şi/sau înjurături... numai să nu plângeţi!