miercuri, 17 noiembrie 2010

Aniversare moldoveneasca la 50 de ani

Scrisă în subdialect (grai) moldovenesc
Personajul nostru este,

Imaginativ posibil,

Dar vă spun a lui poveste,

Încercând să fiu... credibil!

*****

La Socola-n sala marí

Năvălit-au moldovenii.

O vinit di-aniversarí

Cunoscuţî şî... gardienii.Mama, tata,-n viaţî încî,

Aducându-i flori şî daruri;

Mai vini şî o româncî

Ci-o pierdu-sî pi la... zaruri;Trii amanti - cam trecutí;

Un prietin vechi - di cramî;

Două feti-n flori făcutí,

Fiecari cu-a sa... dramî;Frati-su, duhnind pufoaicî,

Braţ la braţ cu-o ţîitoarí,

Plus copchiii - fărî maicî -

Cari-o strîgî... "pocnitoarí"!O veşinî mustăşioasî

Cu-o mătuşî cocoşatî

Şî o sorî pîrîşioasî -

În conşediu fărî platî...

*****

EL troneazî-n cap di masî,

Printri prăjîturi şî mucuri…

"Drajilor, aş merji-acasî!" -

Diclară sugînd din... sucuri."Am făcut juma' di secol -

Zîsî cătri-auditoriu -

Di ţîcnealî şî rîdicol,

Internat ş-ambulatoriu!""Băutor şî muieratic,

Pitrecut-am în risîpî.

Sînjili o fost jaratic -

Ci acuma sî disîpî!"

*****

Cu-n chiştoc uitat în dinţîî -

Numai doi rămaş di-o vremí -

Îş privi atent părinţîî -

Cii uimiţ di cum sî scremí...Sî uită, discret, în salî,

Calculând şini lipsăştí

Ş-o tristeţî abisalî

Îl cuprinsî ca un cleştí...Riluă apăi discursu' ,

Într-o stari di-aşteptarí,

Povestind dispri parcursu'

Vieţî lui în... disfătarí...

*****

Brusc, pi când dăde cu speech-u',

Stând spăşât pi dinaintea

Lor, lovindu-sî cu „ghiciu"...

Io vinit, sfioasî... mintea!

Varianta... literară o găsiţi în pagina "Literatură"

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu

Năvăliţi la comentarii şi/sau înjurături... numai să nu plângeţi!